photos2000.com  |  photo-galleries.org

Dvorac Pejačević u Virovitici

Dvorac Pejačević nalazi se u središtu Virovitice. Jedan je od niza slavonskih dvoraca znamenite plemićke obitelji Pejačević

Nalazi se na mjestu srednjevjekovne tvrđave koja je srušena na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće da bi se na njenu mjestu izgradio dvorac. Dvorac je bio sjedište virovitičke gospoštije, pa su njegovi gospodari ujedno bili vlasnici čitavog virovitičkog područja. Virovitičko je imanje 1753. darovnicom Marije Terezije dodijeljeno obitelji Pejačević, i to barunu Marku Pejačeviću, prvom srijemskom županu, i njegovim rođacima Josipu, Henriku i Ignjatu, i to kao naknada za imanje Mitrovica, koje je pripojeno Vojnoj krajini.

Današnji je dvorac započeo graditi grof Antun Pejačević, a dovršio njegov sin Antun. Gradnja je trajala od 1800. do 1804. godine, prema projektu arhitekta N. Rotha. Vjeruje se da je dvorac građen na temeljima sjevernog krila bedema nekadašnje tvrđave, pri čemu je dijelom zadržan opkop s prednje strane. Dvorac je glavnim pročeljem okrenut osi prema glavnom trgu Virovitice pri čemu je na zanimljiv način realizirana urbanistička ideja karakteristična za barokno doba. Dvorac je jednokrilan i jednokatan, u s naglašenim trima paviljonima natkrivenim mansardama. Prostorije u unutrašnjosti nižu se uz arkadni hodnik prema dvorištu, a najveća je dvorana smještena u sredini i osvijetljena dvama redovima prozora, od kojih su gornji manji i kružnoga oblika. Stilski, dvorac pripada kasnobaroknom klasicizmu. U 19. stoljeću dvorac je došao u ruke knezova Schaumburg-Lippe te je virovitičko vlastelinstvo u to doba doživjelo gospodarski uspon. Danas se u dvorcu nalazi Gradski muzej. Oko dvorca je njegovani perivoj, djelomično devastiran izgradnjom gradskog bazena.

<http://hr.wikipedia.org/wiki/Dvorac_Pejačević_u_Virovitici>

Virovitica

ViroviticaViroviticaViroviticaViroviticaViroviticaViroviticaViroviticaViroviticaViroviticaViroviticaViroviticaViroviticaViroviticaViroviticaViroviticaVirovitica
PHOTOS2000.COM | VALID XHTML | VALID CSS | E-MAIL